Luni - Sâmbătă10AM - 06PM
OfficesConstanța - Str.B.P.Hașdeu Nr.103 Et.2

Politica confidențialitate

I. Informații generale

preocupările principale ale asociatului unic Iulian Saviuc de la Treuelife Imperial Consulting SRL, cu sediul în Constanta, Romania, în calitate de operator de date, este protejarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal. Scopul acestui document este de a vă oferi informații cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate atunci când utilizați site-ul iuliansaviuc.ro.

II. Categorii generale cu caracter personal prelucrate

 1. În cazul în care iuliansaviuc.ro va procesa datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare și de livrare, precum și informații despre modul în care utilizați site-ul, cum ar fi preferințele, comportamentul și obiceiurile dumneavoastră pe site-ul, împreună cu orice altă categorie de date pe care le furnizați direct atunci când creați un cont de utilizator sau plasați o comandă pe site.
 2. Dacă alegeți să vă creați cont de utilizator folosind conturile Facebook sau Google, Iulian Saviuc va procesa doar datele publice de profil afișate de aceste aplicații, cum ar fi numele de utilizator, numărul de telefon și adresa de e-mail.
 3. În cazul în care doriți să vă creați un cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda, va fi necesară furnizarea adresei de e-mail, iar un cont va fi creat automat. În cazul în care comanda nu este finalizată, datele furnizate, inclusiv adresa de e-mail, nu vor fi stocate de Iulian Saviuc, iar contul creat va fi șters automat.
 4. În cazul în care vizitați site-ul iuliansaviuc.ro, informațiile cu caracter personal pe care le furnizați direct în timpul utilizării site-ului, cum ar fi informațiile furnizate în secțiunea de contact, întrebări sau reclamații, vor fi procesate de către noi doar în cazul în care alegeți să ne contactați prin intermediul acestor opțiuni.

 

III. Scopul si baza de prelucrare

 1. Dacă sunteți client al site-ului iuliansaviuc.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:
 • Pentru a desfășura relația contractuală dintre dumneavoastră și iuliansaviuc.ro, ceea ce include preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii dvs. plasate pe site, informarea dvs. cu privire la starea comenzii, organizarea returului produselor comandate și alte activități similare. Această prelucrare se bazează pe contractul încheiat între dumneavoastră și iuliansaviuc.ro, conform Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract, iar refuzul furnizării acestor date poate conduce la imposibilitatea desfășurării relației contractuale dintre dumneavoastră și iuliansaviuc.ro.

 • Pentru a îndeplini obligațiile legale care revin iuliansaviuc.ro în contextul serviciilor oferite prin intermediul site-ului, cum ar fi obligațiile fiscale sau cele referitoare la arhivarea datelor.

Baza:  Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este o necesitate legală, iar furnizarea datelor dumneavoastră este obligatorie. Dacă refuzați să furnizați aceste date, iuliansaviuc.ro nu va putea respecta obligațiile legale care îi revin și, în consecință, nu va putea furniza serviciile prin intermediul Site-ului.

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pentru activități de marketing, inclusiv pentru a vă transmite comunicări comerciale referitoare la produsele și serviciile oferite de iuliansaviuc.ro prin mijloace de comunicare la distanță, cum ar fi e-mail și SMS, prin intermediul Site-ului.

Baza: Pentru a primi comunicări comerciale despre produsele și serviciile oferite de iuliansaviuc.ro prin intermediul Site-ului, este necesar să vă exprimați consimțământul. Aveți opțiunea de a bifa căsuța corespunzătoare în momentul creării contului sau ulterior, în secțiunea “Informațiile contului meu”. Dacă doriți să vă dezabonați, puteți face acest lucru prin accesarea secțiunii “Informațiile contului meu” sau prin utilizarea opțiunii de dezabonare de la finalul fiecărui e-mail sau SMS comercial primit.

Furnizarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este voluntară, iar refuzul de a furniza consimțământul pentru prelucrarea datelor nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are ca scop efectuarea de analize și raportări referitoare la funcționarea Site-ului, crearea de profiluri de preferințe de consum și îmbunătățirea experienței oferite pe Site.

Baza: În scopul îmbunătățirii experienței clienților pe Site, iuliansaviuc.ro poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru efectuarea de analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului și realizarea de profiluri de preferințe de consum. Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al iuliansaviuc.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este opțională. Refuzul furnizării acestor date nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

 2. Dacă vizitați Site-ul, iuliansaviuc.ro poate procesa datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza comunicări comerciale prin mijloacele de comunicare la distanță (e-mail, sms) referitoare la produsele și serviciile oferite de iuliansaviuc.ro prin intermediul Site-ului.

Baza: Pentru a primi comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de iuliansaviuc.ro prin intermediul Site-ului, trebuie să furnizați consimțământul dumneavoastră.

Puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop completând și bifând căsuța corespunzătoare din formularul de abonare la newsletter disponibil pe Site. Pentru a vă dezabona de la primirea acestor comunicări, puteți folosi opțiunea disponibilă la sfârșitul fiecărui e-mail/sms.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Pentru a soluționa plângerile și reclamațiile dumneavoastră, precum și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Site, iuliansaviuc.ro poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Baza: Pentru a asigura funcționarea corectă a Site-ului și pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea comentariilor, întrebărilor sau reclamațiilor, iuliansaviuc.ro poate prelucra datele dumneavoastră personale. Prelucrarea acestor date se bazează pe interesul legitim al site-ului.

Este important să știți că furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară și că refuzul de a furniza date nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata privind prelucrarea datelor

În conformitate cu principiul minimizării prelucrării, iuliansaviuc.ro va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal doar în măsura necesară pentru atingerea scopurilor menționate anterior. În cazul în care sunteți client, vom procesa datele dumneavoastră pe durata întregii relații contractuale și ulterior, conform obligațiilor legale care revin iuliansaviuc.ro (cum ar fi documentele financiar-contabile pentru care, conform legii, termenul de păstrare este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite).

Dacă sunteți client și alegeți să ștergeți contul de utilizator prin intermediul butonului “Ștergere cont” din secțiunea “Informațiile contului meu”, iuliansaviuc.ro va considera că v-ați dezabonat de la primirea de comunicări comerciale prin care vă informăm despre produsele și serviciile noastre disponibile pe site. Prin urmare, nu veți mai primi e-mailuri și/sau SMS-uri de acest gen după ștergerea contului. Cu toate acestea, trebuie să vă informăm că ștergerea contului nu implică automat ștergerea datelor dumneavoastră care au un caracter personale.

Dacă doriți să nu mai fim responsabili de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să le ștergem, puteți să vă exercitați drepturile prevăzute la punctul VII de mai jos. Totuși, dacă solicitați ștergerea contului și există cel puțin o comandă activă pe acel cont, cererea de ștergere nu va putea fi înregistrată până la finalizarea ultimei comenzi.

În cazul în care retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, iuliansaviuc.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop. Vă informăm că această retragere nu va afecta prelucrările efectuate de iuliansaviuc.ro pe baza consimțământului acordat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Divulgarea datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, iuliansaviuc.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină iuliansaviuc.ro în activitatea sa prin intermediul Site-ului, cum ar fi firmele de curierat sau furnizorii de servicii IT, precum și autoritățile publice centrale/locale, în anumite situații, exemplificate mai jos:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de iuliansaviuc.ro prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în conformitate cu prevederile legale;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau este necesară în alte situații similare.

VI. Transmiterea datelor cu caracter personal

iuliansaviuc.ro poate transfera datele cu caracter personal furnizate în afara României doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile pe care le aveți

În conformitate cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, adică dreptul de a primi informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către iuliansaviuc.ro, conform descrierii din prezentul document.
 • Dreptul de acces la date, adică dreptul de a primi confirmarea din partea iuliansaviuc.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii despre modul în care acestea sunt prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
 • Dreptul la rectificare, adică dreptul de a solicita corectarea imediată de către iuliansaviuc.ro a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete, fără întârziere justificată. Orice astfel de corecție sau completare va fi comunicată fiecărui destinatar al datelor, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau disproporționat din punct de vedere al efortului.
 • Dreptul la ștergerea datelor, adică dreptul de a solicita ștergerea imediată și fără întârziere justificată a datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre motivele următoare:
 1. datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. consimțământul a fost retras și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 4. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală;
 5. datele cu caracter personal au fost colectate în contextul oferirii de servicii ale societății informaționale în conformitate cu dreptul Uniunii sau dreptul național sub incidenta căruia se află operatorul.

Există posibilitatea ca iuliansaviuc.ro poate să continue prelucrarea datelor în scopuri statistice, prin anonimizarea acestora (astfel încât să nu mai poată fi asociate cu o persoană fizică) după ce au fost șterse la cererea persoanei vizate.

Se acordă dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații:

 • Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor.
 • Prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii acestora, cerând în schimb restricționarea utilizării lor.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării (cu excepția prelucrării pentru marketing direct), în timp ce se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Persoanele au dreptul la portabilitatea datelor, care include două aspecte: (I) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format ușor de citit și structurat și (II) dreptul de a solicita ca aceste date să fie transmise de către iuliansaviuc.ro către alt operator de date, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • De asemenea, persoanele au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor lor personale în anumite situații. Acestea includ: (a) atunci când datele sunt incorecte, pentru o perioadă care permite verificarea exactității lor, (b) atunci când prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, (c) atunci când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru a-și exercita un drept în instanță, sau (d) atunci când persoana vizată se opune prelucrării (cu excepția cazurilor de marketing direct), pe durata în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Persoanele mai au dreptul de a nu fi supuse unor decizii automate care le afectează în mod semnificativ și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor lor personale, inclusiv crearea de profiluri.
 • În plus, persoanele au dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, dacă consideră necesar.

Pentru a afla mai multe despre prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@iuliansaviuc.ro. De asemenea, vă informăm că această pagină utilizează fișiere de tip cookie, iar informații detaliate despre acestea sunt disponibile la următorul link: https://www.iuliansaviuc.ro/cookies/.

IULIAN SAVIUCCOACH & TRAINER
Sunt alături și te ghidez pas cu pas .
Te ajut sa identifici sabotorii din relațiile tale și blocajele de comunicare.
Prin ședințe de coaching, cursuri intensive si programe penrsonalizate pe nevoia ta.
Social media
COACH & TRAINERIulian Saviuc
Sunt alături și te ghidez pas cu pas .
Te ajut sa identifici sabotorii din relațiile tale și blocajele de comunicare.
Prin ședințe de coaching, cursuri intensive si programe penrsonalizate pe nevoia ta.
LOCAȚIAUnde mă gasești?
https://iuliansaviuc.ro/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map-1.png
Ne gaseșți aiciSocial media

Copyright by Say Computers. Toate drepturile rezervate.

Copyright by Say Computers.Toate drepturile rezervate.

Verified by MonsterInsights